PRIMARIA COMUNEI COTUSCA, JUDETUL BOTOSANI

TEL - 0231 - 561.946 FAX - 0231 - 561.936 e-mail - primariacotusca@yahoo.com

DEZBATERE PUBLICA» „REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN JUDEŢUL Botoșani și Indicatorii de performanță ai serviciului. -
» Sistem Integrat de Management al desurilor - Stauceni
» proiect de infratire - acord de infratire
» proiect completare - domeniu public cotusca
» proiect HCL - plan de lucrari beneficiari VMG
» organizarea comisiilor de inventariere - bunuri domeniul public
» proiec de hotarare - privind aprobarea bugetului local 2017
» proiect de hotarare - aprobarea planului de ocupare a functiilor publice
» proiect de hotarare - declarare luna curateniei
» proiect de hotarare - privind aprobarea PAAR -2017
» PROIECTE PRIVIND APROBAREA - INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CAMINE CULTURALE
» proiect organigrama -
» anunt -
» proiect aprobarea organigramei -
» proiect de hotarare - 29.09.2017
» bugetul local 2018 -
» proiect de hotarare -
» proiect de hotarare - plan de lucrari beneficiari VMG
» proiect de hotarare - acordare mandat special
» proiect de hotarare - stabilire consum carburant autospeciala
» proiect de hotarare - stabilire indemnizatii
» proiect de hotarare - intocmire amenajament pastoral
» PROIECT DE HOTARARE - PRIVIND APROBAREA BUFETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI -2019
» proiect de hotarare - indexarea taxelor si impozitelor/2020
» proiect de hotarare - aprobarea organigramei/2019
» proiect de hotarare - organigrama
» proiect de hotarare - cont de executie si modificare inventar
» proiect aprobare amenajament pastoral - partea1
» proiect - aprobare scrisoare de garantare din partea FGCR
» proiect - rectificare buget trim III/2019
» anunt - elaborare acte
» proiecte de hot - dezbatere publica
» PROIECT DE HOT. - APROBAREA PLANULUI DE LUCRARI PENTRU BENEFICIARI VMG
» PROIECT DE HOT. - bugetul local pentru 2020
» PROIECT DE HOT. - 27.03.2020
» PROIECT DE HOT. - indexare impozite 2021
» PROIECT DE HOT. - indexare impozite 2022
» PROIECT DE HOT. - ROF consiliu local
» PROIECT DE HOT. - APROBARE PAAR
» PROIECT DE HOT. - BUGET 2021
» proiect - completare Programul anual de achizitii publice