PRIMARIA COMUNEI COTUSCA, JUDETUL BOTOSANI

TEL - 0231 - 561.946 FAX - 0231 - 561.936 e-mail - primariacotusca@yahoo.com

URBANISM

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

 • - Cerere tip completata integral si corect;
 • - Actul de proprietate (copie);
 • - Borderou cu toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism cu mentionarea perioadei de valabilitate (pentru fiecare aviz in parte);
 • - Dovada luarii in evidenta a proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania;
 • - Devizul estimativ al lucrarilor (Sd x 669 lei/mp);
 • - Documentatia tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire (D.T.A.C.) intocmita in conformitate cu Anexa 1 (continutul-cadru) din Legea nr. 50/1991, republicata:
  • plan de situatie redactat pe suportul planului cadastral;
  • memoriu de arhitectura+planse;
  • memoriu de rezistenta+planse+referat de verificare+copie legitimatie verificator MLPAT;
  • memoriu de instalatii electrice+planse+tablou general;
  • memoriu de instalatii termice+planse;
  • memoriu de instalatii sanitare+planse;
   Pentru constructiile care depasesc P+1E este obligatorie verificarea pe instalatii
   (verificatori MLPAT).
 • - Taxa pentru autorizatia de construire.
 •   

  ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

  Persoane fizice:

  • Actul de proprietate (copie)
  • Documentatia cadastrala care va contine:
   • schita imobilului pe suport cadastral - 2 ex. (copie)
   • fisa bunului imobil - 2 ex. (copie)
   • plan de incadrare in zona - 2 ex. (copie)
  • Intabularea imobilului (copie)
  • Dovada/decizia scoaterii din circuitul agricol a terenului (dupa caz)
  • Extras de carte funciara pe luna in curs (original)
  • Certificat atribuire adresa si numar postal (numai pentru construire)
  • Cerere tip
  • Taxa

  Persoane juridice:

  • Actul de proprietate (copie)
  • Documentatia cadastrala care va contine:
   • schita imobilului pe suport cadastral - 2 ex. (copie)
   • fisa bunului imobil - 2 ex. (copie)
   • plan de incadrare in zona - 2 ex. (copie)
  • Intabularea imobilului (copie)
  • Dovada/decizia scoaterii din circuitul agricol a terenului (dupa caz)
  • Extras de carte funciara pe luna in curs (original)
  • Certificatul de inregistrare al firmei
  • Delegatie (imputernicire)
  • Cerere tip cu stampila firmei
  • Taxa